Terbinafin Stada Cream 1% – Thuốc điều trị lang ben hiệu quả

15.000 

  • Nhiễm nấm ở da do Trichophyton (như T.rubrum, T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.violaceum), Microsporum canis và Epidermophyton floccosum.
  • Nhiễm nấm men ở da, chủ yếu gây ra bởi loài Candida (như c.albicans).
  • Lang ben do Pityrosporum orbiculare (cũng như Malassezia furfur).

Trạng thái: Hết hàng