Boiron Camilia Teething – Hỗ trợ giảm đau cho bé khi mọc răng

265.000 

Giúp hỗ trợ giảm đau cho bé khi mọc răng

Hỗ trợ giảm cảm giác bồn chồn, khó chịu

Hỗ trợ giảm tối thiểu đau lợi khi lợi bị nứt

Trạng thái: Còn hàng

Boiron Camilia Teething – Hỗ trợ giảm đau cho bé khi mọc răng

265.000