Lipiroz-10 – Điều trị tăng cholesterol máu, rối loạn lipid máu

10 

  • Điều trị tăng cholesterol máu hoặc rối loạn lipid máu
  • Không dùng cho bệnh gan phát triển kể cả tăng transaminase huyết thanh kéo dài không rõ nguyên nhân

Trạng thái: Hết hàng