Paidi – Bổ sung các vitamin cho phụ nữ trong giai đoạn mang thai

10 

  • Bổ sung các vitamin và khoáng chất cho phụ nữ chuẩn bị mang thai
  • Dùng cho phụ nữ chuẩn bị mang thai, trong giai đoạn mang thai và sau khi sinh

Trạng thái: Hết hàng