Imefed 500mg/125mg – Điều trị viêm xoang cấp tính do vi khuẩn

10 

  • Điều trị các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm.
  • Viêm tai giữa cấp tính.
  • Đợt cấp tính của viêm phế quản mạn.
  • Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng.

Trạng thái: Hết hàng