Cherry Ginkgo – Hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu não

10 

  • Hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu não
  • Hỗ trợ cải thiện sau tai biến mạch máu não do tắc mạch
  • Người sau tai biến mạch máu não

Trạng thái: Hết hàng